دبیرستان دوره دوم دخترانه تیزهوشان فرزانگان
 
   
اهداف و برنامه ها