دبیرستان دوره دوم دخترانه تیزهوشان فرزانگان
 
   
شرح وظایف