دبیرستان دوره دوم دخترانه تیزهوشان فرزانگان
 
   
کادر آموزشی و علمی
 
دبیران شیمی: سرکارخانمها رهاوی-دهقانی-حقیقی-هادیان
دبیران فیزیک:سرکارخانمها طاهری-یاوری-خانی-عاصی حداد-اقایان عمادی-صادقی
دبیران زیست شناسی:سرکارخانمها مینا-نمازی-آقایی
دبیران ریاضی: سرکارخانمها میرزایی-نوفرد-رضایی-شریفی کیا-نظری-اکرمی-صدرایی-اقای صالحی
دبیران دین وزندگی:سرکارانمها باقری-ابراری-نعمت اللهی
دبیران عربی:سرکارخانمها باغستانی-اکرمی
دبیران ادبیات ونگارش:سرکارخانمها لاری پور-منتظری-دهشیری-حکیمی-بزرگی-رضوان چاشنی گیر-فاطمه چاشنی گیر
دبیران زبان خارجه:سرکارخانمها سیدابریشمی-رنجبر-ملاحسینی-مصون
دبیران اقتصاد:سرکارخانم سرخی زاده
دبیران جامعه شناسی :سرکارخانم سرخی زاده-اقای خدایی
دبیر روانشناسی:سرکارخانم مختاری
دبیران فلسفه:سرکار خانم دلاوری-اقای کمالی
دبیران جغرافیا:سرکارخانمها مناف زاده-جهانمهر
دبیران آمادگی دفاعی:سرکار خانمها حاجی میرزایی-زارع زاده
دبیران ورزش:سرکارخانمها نظریان-نشاطی-نعمتی